contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на компанията с мощна ERP система

PANTHEON Manufacturing е програма за производствени фирми, която ще ръководи процесите в компания Ви по-ефективно.

Подобрени бизнес операции

Мониторинг на процеси, срокове, ефективност на служителите в една система. Дефиниране на работни поръчки, времена за изпълнение на работните поръчки, служители ангажирани с производствените операции. Работни поръчки за всеки поддетайл, детайл, възел и крайно изделие. Към всяка работна поръчка може да се види какви материали са вложени (с тяхната партида, ако има такава), какви готови компоненти са получени (пак с тяхната партида, ако има такава), в кое следващо ниво се влагат компонентите.

По-точно определяне на сроковете за изпълнение

Състоянието и нивото на изпълнение на поръчките са видими по всяко време. Доволните клиенти получават точния срок за доставка. Pantheon позволява изчисление в двете посоки – кога трябва да се започне работа, за да е готово изделие X на определена дата или, ако започнем работа на определена дата кога ще е готово изделие X.

По-бърз и опростен работен процес

Подготовка на материали и операции от суровини до крайния резултат, като това може да се прави и с мобилно приложение.

По-точно планиране

Лесният преглед на необходимите съоръжения и наличните работни ресурси гарантира по-добро планиране и изпълнение. Всички работни поръчки се обединяват в график, който може да бъде представен и под формата на Gantt Chart. Допълнително тези документи могат да се експортират в различни формати (MS Project, Word, Excel, PDF и др.).

Ефективно функциониране

Въз основа на работните операции ще изготвите бизнес плана по най-подходящия начин, а след това може да го разглеждате в различни изгледи (ден, седмица, месец, година).

Прозрачно управление на производствените единици

Всяка производствена единица може да бъде въведена като производствен ресурс в Pantheon. Това дава възможност за изчисляване на заетостта на всеки ресурс и изготвяне на графики за натоварването на ресурса и запълването на капацитета му.

Последни публикации

Категории

Нашите продукти

Pantheon