contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Управление на документи и Е-архив

Управление на документите - не губете времето си!

Пакет система за управление на документи

Фирмите трябва правилно да организират своите документи, за да могат да имат достъп до всеки документ по всяко време. Тук се появяват две изисквания, чийто отговор е пакетът за управление на документи:

Управление на документи

Допълнителни ползи от Пакет управление на документи:

Въвеждането на модула за архивиране и създаване на дигитален архив (DMS – document management system) е една от основните стъпки за дигитална трансформация на всяка фирма.

Нашите решения

По бизнес процеси

Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

Решения по бизнес процеси

Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
Вижте повече

По области на приложение

Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

Решения по области на приложение

Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
Вижте повече