contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Текстилна промишленост

Текстилна промишленост

В текстилната промишленост обикновено работят голям брой работници, които извършват множество различни операции. Управлението на производствените екипи, нормирането и плащането на постигнатите норми, решаването на „тесните“ места в производството и управлението на запасите са основни предизвикателства за тези компании. Най-често фирмите в текстилната промишленост се характеризират с:

 • Управление на запасите по варианти (модел, цвят) и проследяемост на готовия продукт;
 • Голям брой готови изделия от една партида;
 • Значителен брой служители, участващи в производствения процес, затова е необходимо да се знае всеки един служител в коя производствена операция е участвал;
 • Броят на операциите/етапите на производство е голям;
 • Възнаграждението на служителите според установената норма е отраслов стандарт.
 • Текстилна промишленост

  От къде тръгваме?

  Започвайки от тези позиции, е необходимо да се използва бизнес система, която може да администрира, контролира и информира производствените процеси за всички важни параметри. През годините екипът на ЕРП Агенция успешно реализира няколко проекта в компании от текстилната промишленост и натрупа отличен опит и препоръки в индустрията.

  Администриране на процесите в текстилна промишленост

  Администрацията на производствения процес трябва да позволява:

 • Планиране на ресурси (машини и служители);
 • Мониторинг на материалите и готовите изделия по вариант (модел, цвят);
 • Планиране на материали;
 • Оптимизиране на машинно работно време (срок за производство);
 • Писмени инструкции (работни поръчки) за служителите, с които се определят ресурси, инструменти, материали, производствени операции, технологичен процес и защитни мерки;
 • Нормиране на операциите и изплащане на бонуси за постигнат резултат;
 • Проследяемост на готовия продукт.
 • Конкретни нужди

  Процесът на контрол в текстилните фабрики позволява ранно откриване на „тесните“ места, липса на материали или определя необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така позволява анализ/сравнение между планираните и реалните производствени разходи и по този начин изчисляване на реалните производствени разходи. Процесът на контрол също дава възможност на служителите да следят за спазването на нормите и по този начин да бъдат възнаградени за постигнатите резултати.

  Изисквания към системите в текстилна промишленост

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички фабрични процеси. Навременната и достъпна информация в съвременните текстилни фабрики е от съществено значение за удовлетворяване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП Агенция заедно с www.incom.mk разработи персонализирани модули, които намериха приложение в компаниите за производство на текстил. Модулите повишават ефективността при експлоатация и администриране на производството. Особено внимание се постави върху необходимостта от качествено управление на склада в такива компании. Това изискване ние задоволяваме с решението за управление на складове. То успешно управлява микролокации и варианти, и се използва на PDA устройства напълно интегрирани с бизнес системата.

  Дигитализация

  Дигитализацията на производствения процес е стъпка, която трябва да се премине от всички производствени компании. Екипът ни през годините, работи по редица проекти за дигитализация в България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Словения и помогна на много компании да подобрят своите бизнес процеси. Бихме желали да споделим този опит и с Вас. Вашата фирма може да бъде по-печеливша, след като приложите този опит.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Партидите се управляват ръчно;
 • Високи ненужни разходи заради неизползвани материали;
 • Няма писмени заповеди за работа, с инструкции, скици, предпазни мерки, операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Материалите, особено по-малки количества, често остават на склад в продължение на години;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Реалната производствена цена е неизвестна.
 • Успешно внедряване във фирма за текстилна промишленост

  JОСИБА Скопие

  Брой служители: 40
  Година на внедряване: 2013

  Имплементирани пакети:
  Ефикасни производствени процедури;
  – Нормиране и изчисляване на заплати;
  – Управленско счетоводство;
  – Себестойност.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Ефикасни производствени процедури;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Управление на продажбите;
 • Нормиране и изчисляване на заплати;
 • Вътрешни известявания (notifications).
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на производствените процеси, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни ви очаква!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече