contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Поддръжка

След като започнете да ползвате настроената вече от нас система логично е да възникват въпроси по време на ползването й. Възникналите въпроси може да бъдат задавани в системата за подпомагане (тикет система), телефон, Skype, Viber, Whatsapp.

ЕРП.Агенция ЕООД предлага поддръжка на внедрените вече от нас информационни решения. За целта е необходимо да имате подписан договор за дистанционна или на място поддръжка. С цел консистентна информация препоръчваме централизиране на информацията. С други думи – всяко запитване от клиент да минава през упълномощен негов служител. По този начин служителят действа като първо ниво на подпомагане и останалите потребители може да се обръщат към него първоначално.

Поддръжка на бизнес системи от ЕРП Агенция

Ако служителят не може да окаже необходимата помощ се свързва с нас. Как да се отправи запитването – по предварително съгласуван канал за комуникация. При подписването на договора за поддръжка регистрираме при нас имената, телефоните и e-mail адресите на служителите, от които може да очакваме запитвания. Допълнително уточняваме и по кои канали за комуникация ще се отправят запитванията. На запитвания от неотороизирани служители (без регистриран телефон и e-mail) или по неуточнен канал за комуникация не се отговаря. Може да очаквате отговори в работното ни време – 09:00 – 18:00. В случай на нужда ще получите помощ и извънработно време, но цената ще бъде увеличена с 50% (петдесет процента). След отговора на запитването клиента получава протокол за приключване. В протокола може да се направи оценка на оказаната помощ и да се отправят препоръки за следващи запитвания.

Цените по договор за подпомагане са в зависимост от ползваната система и зависят от броя и цената на закупените лицензи. ЕРП.Агенция ЕООД насърчава предварителното закупуване на брой часове, защото по този начин клиентите може да ползват значителни отстъпки. Без предварително закупуване отстъпки не се ползват.

До 3–то число след края на месеца всеки клиент получава детайлна спецификация на отправените въпроси и техните отговори. Най–евтиният вариант е през системата за подпомагане (тикет системата), но този канал е и най–бавен.