contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Фирми за поддръжка на сгради

Фирми за поддръжка на сгради

Фирмите за поддръжка на сгради са изправени пред огромно количество данни, които трябва да обработват своевременно всеки месец, за да изготвят фактури за голям брой наематели, които ползват техните услуги. Разходите за всяка сграда е необходимо правилно да се разпределят на всички имоти в нея. Доходността на всеки договор за поддръжка трябва да бъде наблюдавана и правилно управлявана. Фирмите за поддръжка на сгради се характеризират с:

 • Огромен брой договори, които трябва да се управляват правилно и навреме;
 • Клиенти, които очакват качествена документация (оферти, проформа фактури, договори, фактури, разходи за поддръжка...);
 • Необходимост да се следи рентабилността на всеки имот, вместо да се следи само рентабилността на цялата компания;
 • Голям брой търговски дейности към значителен брой клиенти;
 • Управлението на екипа (от гледна точка човешки ресурси) е голямо организационно предизвикателство;
 • Необходимост от сложни финансови отчети;
 • Необходимост от бюджетиране и мониторинг на изпълнението по имоти и за цялата фирма.
 • От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през последните години реализира успешно няколко проекта във фирми, занимаващи се с поддръжка на сгради, и е натрупал отличен опит и референции в тази индустрия.

  Фирми за поддръжка на сгради

  Изисквания към системите

  Бизнес системата във фирма, която се занимава с поддръжка на сгради трябва да осигурява:

 • Усъвършенствани инструменти за продажби и управление на продажбите;
 • Измеримост на използваното време и консумативи за всяка сграда;
 • Разпределение на разходите към наемателите;
 • Такса за обслужване;
 • Широка гама от сложни отчети, диаграми, електронни таблици;
 • Създаване на годишен план и наблюдение на изпълнението;
 • Изградена бонусна схема за служителите;
 • Инструменти за управление на HR екипа (откриване на работа, интервю, оценка на кандидати, наблюдение на развитието на служителите, награждаване и др. подобни).
 • Конкретни нужди

  Качествената бизнес система във фирмите за поддръжка на сгради е в основата на техния успех. Всяка импровизация за търговски дейности може да доведе до загуба на сделки. Всяка импровизация в управлението на най-важния ресурс - служителите, може да доведе до колапс на екипа. Импровизацията или липсата на бизнес план често води до финансови проблеми. Импровизациите в процеса на фактуриране може да доведат до недоволство сред потребителите на услугата. Ето защо фирмите, занимаващи се с поддръжка на сгради, имат реална нужда от качествена бизнес система, която да обедини всички бизнес процеси.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, които се използват от фирми за поддръжка на сгради. Чрез тях се автоматизират процесите на продажби - създаване на оферти чрез изчисляване и описание на продукти/услуги. Автоматизира се процеса на създаване на фактури, договори, наблюдение на резервния и текущия фонд на сградата, но също така се предоставят инструменти за бюджетиране и наблюдение на всички важни параметри за максимизиране на печалбите за тези компании.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Използване на множество неинтегрирани приложения;
 • Непълна документация за сгради и договори;
 • Офертите и друга търговска документация се изготвят без процедура и проследимост;
 • Много сложни отчети се създават ръчно в помощни инструменти;
 • Липса на годишен бизнес план;
 • Управлението на служителите се извършва без никакви помощни инструменти.
 • Успешно внедряване в:

  House Master Plus – Скопие

  Брой служители: 31
  Година на внедряване: 2013

  Имплементирани пакети:
  – Месечен пакет за фактуриране;
  Продажби и управление на продажбите;
  – Подобрено събиране;
  Бюджетиране и мониторинг на бюджета;
  – Вътрешно управленско отчитане;
  – HR инструменти.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Пакет от инструменти за създаване на месечни фактури и мониторинг на договори;
 • Продажби и управление на продажбите;
 • Планиране и наблюдение на бюджета;
 • Cloud;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Вътрешни управленски отчети.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече