Подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на компанията с мощна ERP система

PANTHEON Manufacturing е програма за производствени фирми, която ще ръководи процесите в компания Ви по-ефективно. Подобрени бизнес операции Мониторинг на процеси, срокове, ефективност на служителите в една система. Дефиниране на работни поръчки, времена за изпълнение на работните поръчки, служители ангажирани с производствените операции. Работни поръчки за всеки поддетайл, детайл, възел и крайно изделие. Към всяка […]

Как да започнем дигитална трансформация?

Какво е дигитална трансформация? За да разберем по-добре какво точно е дигитална трансформация, нека започнем с определението за дигитализация. Дигитализацията включва използването на цифрови технологии за промяна на бизнес моделите. От друга страна, дигиталната трансформация се отнася до специфични промени в бизнеса, разработване на нови бизнес модели и повишаване на пазарната конкурентоспособност в резултат на […]