contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Счетоводни къщи

Счетоводни къщи

Данните от счетоводните къщи са от съществено значение. Заради това е необходимо да се осигури ефективно управление на данните, което е в интерес на клиентите на счетоводната къща. В същото време е добре да се увеличи максимално рентабилността на самата фирма. Счетоводните къщи се характеризират с няколко съществени характеристики:

 • Имат голям брой клиенти;
 • Малки екипи от счетоводители, участващи в ежедневните дейности;
 • Голям брой операции, които трябва да бъдат завършени в рамките на установен от закона срок;
 • Автоматизацията на процесите е от съществено значение за ефективната работа.
 • Счетоводни къщи

  От къде тръгваме?

  Като се изхожда от тези позиции, става ясна необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през последните години успешно реализира няколко проекта в счетоводни къщи и е натрупал отличен опит и референции в тази област.

  Изисквания към системите

  Бизнес системата в счетоводните кантори трябва да осигурява:

 • Придържане към предвидените в закона образци и процедури;
 • Електронен обмен на данни с всички налични електронни услуги (НАП, банки и др.);
 • Измеримост на времето, използвано за всеки клиент (при необходимост);
 • Заплащане на услугата според натовареността (при необходимост);
 • Широка гама от сложни отчети, диаграми, електронни таблици;
 • Максимална автоматизация на процесите (осчетоводявания, данъци, автоматизирани отчети);
 • Консолидиране на данни от една група (при необходимост);
 • Допълнителни услуги (данни за събиране на вземания, сложни отчети на клиенти, инструменти за планиране и наблюдение на изпълнението на плана (последното е непопулярно в България));
 • Интегриране на ежедневните операции на клиенти (фактури, производство, склад, командировки), с осчетоводяване в офиса без повторно въвеждане на информация.
 • Конкретни нужди

  Качествената бизнес система в счетоводните фирми е в основата на техния успех. С внедряването на електронното счетоводство екипът на ЕРП.Агенция дава възможност на счетоводните къщи да станат по-ефективни. Чрез тази услуга счетоводните къщи стават неразделна част от ежедневните операции на своите клиенти. Счетоводните фирми и техните клиенти споделят база данни, все едно работят в един офис. Клиентите са доволни от тази услуга, тъй като този вид водене на счетоводство има оперативно значение за бизнес процесите. Счетоводството, което осчетоводява със закъснение от няколко седмици или месеци, няма оперативно значение за компаниите, а само и единствено за подаване на дължимите отчети към държавата.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, които се ползват от счетоводни къщи. Чрез тези модули ние автоматизирахме процеса на отчитане на техните клиенти. Имаме и инструмент за процедура на събиране на вземания от техните клиенти - за получаване на допълнителни приходи от новата услуга. Тук се записва и изразходвано време от всеки потребител, за да има ясна картина за свършената работа.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Документите на клиентите се въвеждат втори път в счетоводния софтуер;
 • Липса на инструменти за измерване на изразходваното време за всеки клиент;
 • Невъзможност за разширяване на обслужването на клиентите и по този начин увеличаване на приходите от нови и съществуващи клиенти;
 • Създадените от бюрата отчети обикновено се използват само за нуждите на държавните органи, а не за фирмите, които заплащат услугата;
 • Огромното количество данни, събрани в счетоводните бюра, нямат никакво значение за техните клиенти;
 • Много сложни отчети се създават ръчно с помощни инструменти.
 • Успешно внедряване в:

  РадоМит Софт ЕООД

  Брой служители: 4
  Година на внедряване: 2012

  Имплементирани пакети:
  – Електронно счетоводство;
  – Вътрешно управленско отчитане.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Електронно счетоводство;
 • Облак;
 • Вътрешни управленски отчети.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече