contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Консервна промишленост

Производство на консерви

Консервната индустрия по правило има високи стандарти за управление на запасите, производствените процеси и готовия продукт, което води до прецизно управление на използваните партиди и следене на срока им на годност. Най-често фирмите в консервната индустрия се характеризират с:

 • Управление на запасите и проследяемост на готовия продукт по партида;
 • Голям брой крайни продукти от една партида;
 • Значителен брой служители, участващи в производствения процес, затова е необходимо да се знае всеки един служител в коя производствена операция е участвал;
 • Броят на операциите/етапите на производство е голям.
 • Производство на консерви

  От къде тръгваме?

  Започвайки от тези позиции, е необходимо да се използва бизнес система, която може да администрира, контролира и осигурява информация за производствените процеси във връзка с всички тези важни параметри. През годините екипът на ЕРП Агенция успешно реализира няколко проекта в компании от консервната индустрия и натрупа отличен опит и препоръки в индустрията.

  Администриране на процесите при производство на консерви

  Администрацията на производствения процес трябва да позволява:

 • Планиране на ресурси (машини и служители);
 • Проследяване на суровините по партида;
 • Планиране на суровини;
 • Оптимизиране на работното време на машините във връзка със сроковете за производство;
 • Писмени инструкции (работни поръчки) за служителите, с които се определят ресурси, инструменти, суровини, производствени операции, технологичен процес и защитни мерки;
 • Нормиране на операциите и изплащане на бонуси за постигнат резултат;
 • Проследяемост на готовия продукт.
 • Конкретни нужди

  Процесът на контрол във фирмите от консервната индустрия позволява ранно откриване на „тесните“ места и липса на суровини или определя необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така позволява анализ/сравнение между планираните и реалните производствени разходи и по този начин изчисляване на реалните производствени разходи. Процесът на контрол също дава възможност на служителите да следят за изпълнението на нормите и по този начин да бъдат възнаградени за постигнатите резултати.

  Изисквания към системите при производство на консерви

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички производствени процеси. Навременната и достъпна информация в съвременните предприятия от консервната промишленост е от съществено значение за удовлетворяване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП Агенция заедно с www.incom.mk разработи персонализирани модули, които намериха приложение в компаниите за производство на консерви. Модулите повишават ефективността при експлоатация и администриране на производството. Особено внимание се постави върху необходимостта от качествено управление на склада в такива компании. Това изискване ние задоволяваме с решението за управление на складове. То успешно управлява микролокации и варианти, и се използва на PDA устройства напълно интегрирани с бизнес системата.

  Дигитализация

  Дигитализацията на производствения процес е стъпка, която трябва да се премине от всички производствени компании. Екипът ни през годините, работи по редица проекти за дигитализация в България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Словения и помогна на много компании да подобрят своите бизнес процеси. Бихме желали да споделим този опит и с Вас. Вашата фирма може да бъде по-печеливша, след като приложите този опит.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Партидите се управляват ръчно;
 • Големи ненужни разходи заради суровини с изтекъл срок на годност;
 • HACCP отчетите и документите се администрират ръчно в паралелни системи;
 • Няма писмени работни поръчки с инструкции, скици, предпазни мерки и операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Запасите, особено по-малките количества, често остават на склад в продължение на години до изтичането им на срока на годност;
 • Машините и персоналът не се използват оптимално;
 • Реалната производствена цена (себестойност) е неизвестна.
 • Успешно внедряване във фирма за производство на консерви

  ТРГОПРОДУКТ Струмица

  Брой служители: 120
  Година на внедряване: 2009

  Имплементирани пакети:
  Ефикасни производствени процедури;
  – Управленско счетоводство;
  – Себестойност.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Ефикасни производствени процедури;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Управление на продажбите;
 • Вътрешни известявания (notifications).
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на производствените процеси, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни ви очаква!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече