contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Сървър под наем

За да стартирате бързо и безпроблемно ЕРП.Агенция Ви предлага да ползвате наш сървър под наем с Pantheon X. Ще получите:

Помните ли съвсем близкото минало, когато интернет не беше навсякъде? Какво се случваше, когато определена фирма решаваше да инсталира и ползва ново приложение? С едно изречение – много неща се случваха. Какво по–точно? Ето част от тях, възможно е нещо да е пропуснато.

След като се избереше приложението, което ще се ползва идваше ред на избора на сървър (говорим за хардуер). Следваше покупка и инсталация на операционна система. Ако приложението идваше без база данни, следваше покупка на софтуер за управление на бази данни и инсталацията му. Следваща стъпка – инсталиране на избраното приложение и свързването му с базата данни. Сега идваше и веселата част – инсталация на системата на работните станции и свързването ѝ към сървъра. Тук не включваме частта, което обхващаше кирилица, латиница и, ако има други екзотични азбуки. Финалът (не е задължително това да е финалът) беше архивиране на данните. Много пъти на външен диск, който стои до сървъра?!? Какво се случва, ако сървърът бъде откраднат заедно с външния диск закачен за него? Какво се случва, ако има пожар? Просто данните изчезват. Всичко не започва отначало. В началото нямаше загуба на данни, а сега и това има.