contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Маркети и хипермаркети

Маркети и хипермаркети

Хипермаркетите управляват голямо количество информация, която е от съществено значение за успеха на техния бизнес. Тези компании имат огромно разнообразие от артикули на множество микролокации и тяхното ефективно управление е решаващо за рентабилността на техните операции. Тези фирми разполагат с големи запаси от стоки, за които трябва да се поддържа оптимална наличност, за да се осигури навременно фактуриране и приходи.
Компаниите от тази група се характеризират с:

 • Управление на голям брой продукти;
 • Точно местоположение на всеки продукт;
 • Нотификации за минимална наличност.
 • Маркети и хипермаркети

  От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през изминалите години успешно реализира няколко проекта в магазини и е натрупал отличен опит и референции в тази индустрия.

  Изисквания към системите

  Администрацията в тези компании трябва да позволява:

 • Ефективни процедури за управление на продажбите;
 • Планиране на ресурсите (превозни средства и персонал);
 • Планиране на складовите наличности;
 • Динамична и директна комуникация с клиентите;
 • Мониторинг на рентабилността на всяка микролокация.

 • Ефективният контрол осигурява цялостен изглед и управление на складовете, различните търговски обекти, както и подробен преглед на състоянието на всеки артикул. Това дава обща представа кои са най-продаваните артикули и кои артикули залежават в склада твърде дълго. Допълнително процесът на контрол дава възможност за наблюдение на служителите и тяхното представяне и по този начин спомага за тяхното заплащане според резултатите.

  Конкретни нужди

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички процеси в компанията. Пакетът за лоялност позволява да се постигне лоялност на клиентите и ще ви даде нов начин за комуникация. Така ще поддържате различни нива на лоялност и ще разпознавате клиентите, които Ви носят големи печалби. Наличната и навременна информация в динамичните компании от тип маркети и хипермаркети е от съществено значение за покриване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция е разработил собствени модули, които са намерили приложение в компании, занимаващи се с търговия на дребно, които имат повишена ефективност при управлението и администрирането на наличността на стоките. Необходимо е мобилно решение за работа на терен, което да се използва на устройства с Android, интегрирано с бизнес системата.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Наличностите по микролокации се управляват ръчно;
 • Маршрутите за посещение се определят ръчно всяка сутрин;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Наличностите, особено по-малките количества, често остават на склад с години;
 • Служителите не се използват оптимално;
 • Неясна картина за реалните разходи.
 • Успешно внедряване в:

  Плутомак

  Брой служители: 25
  Година на внедряване: 2015

  Имплементирани пакети:
  Продажби и управление на продажбите;
  – Подобрено събиране на вземания;
  Бюджетиране и наблюдение на плана;
  Програма за лоялност.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Програма за лоялност;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Управление на промоции;
 • Вътрешни управленски отчети;
 • Бюджетиране и наблюдение на плана.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече