contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Авточасти

Авточасти

Търговците на дребно на авточасти управляват голямо количество информация, която е от съществено значение за успеха на техния бизнес. Тези фирми работят с огромно разнообразие от артикули складирани на едно или повече места и тяхното ефикасно управление е решаващо за рентабилността на техните операции. Тези компании разполагат с големи запаси от стоки, за които трябва да се поддържа оптимална наличност, за да се осигури навременно фактуриране. Фирмите от тази група се характеризират с:

 • Управление на голям брой продукти;
 • Точно местоположение на всеки продукт;
 • Нотификации за минимална наличност.
 • Авточасти

  От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през изминалите години успешно реализира няколко проекта във фирми, занимаващи се с търговия на дребно с авточасти, и е натрупал отличен опит и референции в тази индустрия.

  Изисквания към системите

  Администрацията в тези компании трябва да позволява:

 • Ефективни процедури за управление на продажбите;
 • Планиране на ресурсите (превозни средства и персонал);
 • Планиране на складовите наличности;
 • Мониторинг на рентабилността на всяка микролокация.
 • Конкретни нужди

  Ефективният контрол осигурява цялостен изглед и управление на складовете, както и подробен преглед на състоянието на всеки артикул. Това дава обща представа кои са най-продаваните артикули и кои артикули залежават в склада твърде дълго. Допълнително процесът на контрол дава възможност за наблюдение на служителите и тяхното представяне и по този начин спомага за тяхното заплащане според резултатите.

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички процеси в компанията. Наличната и навременна информация в динамичните компании от този тип е от съществено значение за покриване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, използвани в компаниите за продажба на авточасти, което повиши ефективността на операциите и управлението на наличностите. Трябва да се подчертае необходимостта от мобилно решение за работа на терен, използвано на устройства с Android, напълно интегрирано с основната система.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Наличностите по микролокации се управляват ръчно;
 • Маршрутите за посещение се определят ръчно всяка сутрин;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Наличноститие, особено по-малките количества, често остават на склад с години;
 • Служителите не се използват оптимално;
 • Неясна картина за реалните разходи.
 • Успешно внедряване в:

  SR Mega Auto

  Брой служители: 15
  Година на внедряване: 2019

  Имплементирани пакети:
  Решение за мобилна търговия;
  Продажби и управление на продажбите;
  – Подобрено събиране на вземания;
  Бюджетиране и наблюдение на плана.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Решение за мобилна търговия;
 • Управление на промоции;
 • Вътрешни управленски отчети;
 • Бюджетиране и наблюдение на плана.
 • Подобрено събиране на вземания.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече