contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Внедряване

Всеки закупен продукт трябва да се настрои, така че да работи за Вашите нужди. След години опит знаем, че това трябва да се случи по определена методология, за да е сигурен крайния успех. Методологията обхваща няколко етапа, които се разглеждат внимателно преди всеки проект. Възможно е някой етап да отпадне, друг да се добави, но всичко се прави с цел успешна работа с новата система. За да бъде успешно Вашето внедряване уточняваме следното:

При по-малки фирми отпадат някои въпроси като например кои потребители с кои модули ще работят, защото при 2-ма потребители е ясно, че те ще работят с всички. За да внедрим система при Вас не е задължително лицензите да бъдат закупени от ЕРП Агенция ЕООД. Имаме корпоративни клиенти, които са получили лицензите от фирмата – майка, а самото внедряване за България се прави от нас. Обратният вариант също е възможен.