contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Печатници

Печатници

Печатниците се характеризират с:

 • Много продукти в различни партиди;
 • Голям брой активни/паралелни работни поръчки за печат;
 • Значителен брой служители, участващи в процеса на печат;
 • Броят на операциите/производствените фази може да бъде голям;
 • Широка гама от материали.
 • Печатници

  От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през последните години реализира успешно няколко проекта в печатници и е натрупал отличен опит и референции в тази индустрия.

  Изисквания към системите

  Бизнес системата на печатницата трябва да осигурява:

 • Ефективни процедури за подготовка на оферти и управление на продажбите;
 • Планиране на ресурсите (машини и служители);
 • Планиране на материалите;
 • Оптимизиране на работни поръчки по машини (планиране на поръчките);
 • Писмени инструкции (работни нареждания) за служители, чрез които се определят ресурси, инструменти, материали, производствени операции, технологични процедури и предпазни мерки;
 • Нормиране на операциите и създаване на бонусна схема за служителите;
 • Мониторинг на рентабилността на всяка сделка.
 • Конкретни нужди

  Контролният процес в печатниците дава възможност за ранно откриване на тесни места, липса на материали или дефинира необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът позволява анализ и сравнение на планираните и действителните производствени разходи и по този начин изчисляването на реалната себестойност. Разбира се, процесът на контрол позволява наблюдение на служителите и тяхното изпълнение на нормите, а оттам и тяхното заплащане според резултатите.

  Качествената бизнес система в печатниците е в основата на техния успех. Наличната и навременна информация в съвременните печатници е от съществено значение за покриване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, използвани в печатниците, което повиши ефективността на операциите и администрирането на производството. Трябва да се подчертае необходимостта от управление на склад. Затова е предназначено решението Warehouse Management, което успешно управлява микролокации и се използва на PDA устройства, напълно интегрирани с бизнес системата.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Няма писмени работни поръчки с инструкции, скици, предпазни мерки и операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Запасите от материали, особено по-малките количества, често остават на склад с години;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Реалната производствена цена е много приблизителна.
 • Успешно внедряване в:

  ProPoint – Скопие

  Брой служители: 49
  Година на внедряване: 2018

  Имплементирани пакети:
  Ефективни производствени процедури;
  Продажби и управление на продажбите;
  – Подобрено събиране на вземания;
  Бюджетиране и мониторинг на бюджета.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Ефективни производствени процедури;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Промоции;
 • Вътрешни управленски отчети;
 • Бюджетиране и наблюдение на изпълнението на бюджета.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече