contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Обучение

Обучението обикновено е част от процеса на внедряване. Обикновено се извършва от служителите, които работят по внедряването. За фирми, които желаят само обучение по даден продукт ЕРП.Агенция може да извърши обучението, след което следва тест. В края на обучението всеки получава ръководства в електронен формат. Ръководствата са съобразени с конкретния материал, включен в обучението, а не са общи ръководства за програмата. За обучение е необходимо да се обърнете поне 5 работни дни към нас предварително.

За да бъдат максимално ефективни обученията важните теми за всеки продукт са описани в последователност от неща необходими да се знаят. По този начин предварително е известно с какво трябва да се запознаят потребителите. Този стандартизиран подход намалява изненадите и ускорява процеса на обучение.

Примерен план за обучение за модул „Командировки“ в Pantheon X:

Номенклатури

Движения

Печат на формуляри

Отчети

Следването на този план гарантира, че пропуснати теми няма да има и обучените служители ще могат да вършат работата си.