contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Системна интеграция

В съвременния свят има хиляди системи, които работят перфектно в областта, за която са предназначени. По тази причина сложните бизнес процеси вече не могат да се изпълняват само от една единствена система. Ползването на една система е желано от всички, но и все по-невъзможно. Това е причината, която налага системите да започнат да „говорят“ помежду си. За нашите клиенти, една от най-важните услуги е „Системна интеграция“. Тази услуга носи наистина икономии от бързодействие и намален брой грешки, заради по–малкото участие на потребителите. За да бъдат всички страни сигурни в успеха строго се следват методологии за интегриране на комуникационни и бизнес системи. Това включва предварително проучване, детайлно описание на архитектура и връзки между обекти, времена, изисквани формати, онлайн или офлайн връзки.

За интегрирането ЕРП.Агенция разполага с опитен екип от собствени и външни консултанти, запознати с широк спектър технологии. Интегрирането е основно за предлаганите от нас продукти – Soft1 и Pantheon, но може да помогнем и с други системи, невключени в нашето портфолио при поискване от клиента. Най–общо интегрирането включва следните етапи:

Примери за интеграции, направени от нас: