Мислете глобално – действайте локално, когато избирате ЕРП система за вашия бизнес

Каква е разликата между лицензиране на „конкурентни“ и „поименни“ потребители? Колко трудно е да се вземе правилното решение при избора на ЕРП система за фирма знае всеки изпълнителен директор, на когото поне веднъж се е налагало да прави такъв избор. През последните години се наблюдава нарастване на присъствието на глобални софтуерни решения, което показва благоприятно […]

Направете вашият бизнес по-бърз, по-адаптивен и по-лесен

Е-Бизнес Електронният бизнес или е-Бизнес е общ термин за електронни бизнес процеси, който се основава на електронна обработка на данни и прехвърлянето им (трансфер) между компютри. Е-бизнес Ви позволява да работите няколко пъти по-бързо, подобрява способността Ви да се адаптирате към промените на пазара, предоставя по-точна и по-лесно достъпна информация за вашите операции, намалява материалните разходи, […]