contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Как да започнем дигитална трансформация?

Какво е дигитална трансформация?

За да разберем по-добре какво точно е дигитална трансформация, нека започнем с определението за дигитализация. Дигитализацията включва използването на цифрови технологии за промяна на бизнес моделите.

От друга страна, дигиталната трансформация се отнася до специфични промени в бизнеса, разработване на нови бизнес модели и повишаване на пазарната конкурентоспособност в резултат на дигитализацията и прилагането на дигиталните технологии.

В някои случаи дигиталната трансформация за съжаление означава само дигитализация (използване на дигитални инструменти). Дигитализацията е необходима за оптимизация в контекста на дигиталната трансформация, но дигитализацията не може да се отъждествява с дигиталната трансформация. Тоест само дигитализация не означава, че Вашата компания ще претърпи дигитална трансформация.

Как да започнем дигитална трансформация?

Технологиите винаги са имали значително влияние върху бизнеса и обществото, а през последните няколко години скоростта на новите технологии се увеличава значително. В съответствие с тези бързи промени са необходими навременни реакции. Приемането на технологии като IoT, Big Data и AI (изкуствен интелект, облаци и др.) дава възможност за промяна на бизнес моделите и бизнес процесите и ускорява промените, причинени от дигиталната трансформация.

Компания, която иска да започне дигитална трансформация, трябва да има следните няколко характеристики:

Готови за промяна!

Първо, една компания, която иска да трансформира бизнеса си с гореспоменатите технологии, трябва да бъде подготвена за промяна. Като се има предвид, че цифровата трансформация включва много повече от използването на самите цифрови инструменти, е необходимо да се разгледат новите възможности с отворена перспектива. За да стане една компания дигитална, е необходимо да се работи върху цялостна промяна в бизнес практиките и изграждане на изцяло нова организационна култура.

Бизнес гъвкавост

Необходимо е също да се коригира бизнес стратегията и начина на работа с гъвкави бизнес процеси. Гъвкавост означава способността на една компания да реагира бързо на промените на пазара и да ги приема и коригира с минимални разходи. Следователно дигиталните компании трябва да могат бързо и ефективно да се адаптират към неочаквани събития и да приспособят своите бизнес модели към тях.

Приложение на дигитални инструменти

След като дигитализацията включва използването на дигитални инструменти за промяна на бизнес модела, за дигиталната компания е от съществено значение да прилага технология в ежедневните бизнес процеси, която ще обедини всички бизнес процеси и ще ускори и опрости бизнеса. Това би включвало инструментите на ERP система, като Pantheon.

Уникално потребителско изживяване

Благодарение на използването на различни дигитални технологии, дигиталната компания може да предложи на своите клиенти уникално потребителско изживяване. Следователно дигиталната компания е тази, която се фокусира върху изслушването на своите клиенти, за да подобри своите продукти и услуги.

Предимства на дигитализацията

С глобалната мрежа и нарастващото използване на цифрови технологии във всички аспекти на живота, броят на нематериалните услуги се увеличава. Те се разпространяват лесно по интернет, което всъщност предлага безплатен канал за продажба. Следователно цифровизацията за нови компании позволява по-лесно и по-бързо навлизане на пазара. Но в същото време това означава повече конкуренция.

Дигитализация с Pantheon

С Pantheon Workflow – новата функционалност на Pantheon ERP – можете да дигитализирате бизнеса си чрез автоматизиране на определени бизнес процеси.

Всеки бизнес процес може да бъде визуализиран под формата на диаграма. Задачите могат да бъдат различни: управление на документи, бизнес процеси, сканиране, изпращане по имейл, съхранение, и др. подобни. По този начин бизнес процесите са предварително дефинирани, което позволява по-лесна и бърза работа и намаляване на оперативните разходи.

Последни публикации

Категории

Нашите продукти

Pantheon