contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

ИТ фирми

IT фирми

Изненадващ е фактът, че IT фирмите обикновено импровизират със собствените си бизнес системи. Вероятно поради натрупания опит при създаване на решения ИТ компаниите често използват няколко различни системи, за да решат собствените си нужди. Тези системи не са свързани, което създава ниска оперативна ефективност. Ако счетоводството им се води в отделен софтуер виждаме още един добавен елемент и администрирането на всички.
IT компаниите се характеризират с:

 • Клиенти, които очакват максимално качествена електронна документация (оферти, проформа фактури, договори, фактури, каталози и т.н.);
 • Необходимо е да се следи рентабилността на проектите, а не просто да се наблюдава рентабилността на цялата компания;
 • Голям брой търговски дейности със значителен брой клиенти;
 • Управлението на екипа (от гледна точка човешки ресурси) е голямо организационно предизвикателство;
 • Необходимост от сложни финансови отчети;
 • Необходимост от бюджетиране и мониторинг на изпълнението на проекти и за цялата фирма.
 • От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции, възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през последните години успешно реализира няколко проекта в ИТ фирми и е натрупал отличен опит и референции в тази област.

  ИТ фирми

  Изисквания към системите

  Бизнес системата в ИТ компания трябва да осигурява:

 • Усъвършенствани инструменти за продажби и управление на продажбите;
 • Измеримост на времето, използвано за всеки клиент;
 • Заплащане на услугата според натовареността;
 • Широка гама от сложни отчети, диаграми, електронни таблици;
 • Консолидиране на данни от една група;
 • Създаване на годишен план и наблюдение на изпълнението;
 • Изградена бонусна схема за служителите;
 • Инструменти за управление на HR екипа (откриване на работа, интервю, оценка на кандидати, наблюдение на развитието на служителите, награждаване и др. подобни);
 • Конкретни нужди

  Качествената бизнес система в IT фирмите е в основата на техния успех. Всяка импровизация за търговски дейности може да доведе до загуба на сделки. Всяка импровизация в управлението на най-важния ресурс - служителите, може да доведе до колапс на екипа. Импровизацията или липсата на бизнес план често води до финансови проблеми. Ето защо всички ИТ фирми имат реална нужда от качествена бизнес система, която да обедини всички бизнес процеси.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи собствени модули за ползване от ИТ фирми. Чрез тези модули се автоматизират процесите на продажби - създаване на оферти с изображения, спецификация, описание на продукти/услуги. Автоматизира се и процеса на създаване на договори, но също така се предоставят инструменти за бюджетиране и наблюдение на всички важни параметри с цел максимизиране на печалбите за тези компании.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Използване на множество неинтегрирани приложения;
 • Оферти и друга търговска документация се изготвят без процедура и проследимост;
 • Много сложни отчети се създават ръчно с помощни инструменти;
 • Липса на годишен бизнес план;
 • Управлението на служителите се извършва без никакви помощни инструменти.
 • Успешно внедряване в:

  InTec – Скопие

  Брой служители: 20
  Година на внедряване: 2014

  Имплементирани пакети:
  Продажби и управление на продажбите;
  – Подобрено събиране на вземания;
  Бюджетиране и мониторинг на бюджета;
  – Вътрешно управленско отчитане;
  – HR инструменти.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Продажби и управление на продажбите;
 • Планиране и наблюдение на бюджета;
 • Cloud;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Вътрешни управленски отчети.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече