contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктурата обикновено се основава на точни работни операции, извършвани от работници, подпомагани от специфични производствени процеси.

Най-често фирмите, които се занимават със строителство, тоест инфраструктура, се характеризират с:

 • Значителен брой служители, участващи в строителния процес;
 • Броят на операциите/етапите в процеса на изграждане е голям;
 • Високи разходи, които са задължителни за записване и отчитане.
 • Инфраструктура

  От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. Екипът на ЕРП.Агенция през последните години успешно e реализирал няколко проекта във фирми, занимаващи се с инфраструктура, и е натрупал отличен опит и референции.

  Изисквания към системите

  Администрацията на фирмите, занимаващи се с инфраструктура, трябва да позволява:

 • Планиране на ресурсите (машини и служители);
 • Планиране на суровините;
 • Счетоводство на разходите - всички преки и непреки разходи за даден обект;
 • Стандартизиране на операциите и изплащане на бонуси за изпълнение.
 • Конкретни нужди

  Контролът също така дава възможност за анализ/сравнение между планираните и действителните разходи за обекта и по този начин изчисляването на реалните разходи за него. Процесът на контрол позволява наблюдение на служителите и тяхното изпълнение на нормите, а оттам и тяхното възнаграждение според постигнатите резултати.

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички процеси. Наличната и навременна информация в динамична среда е от съществено значение за покриване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, които да се използват в строителните фирми за инфраструктура, с цел повишаване ефективността на работа и администриране.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Няма писмени указания за работа, с инструкции, чертежи, предпазни мерки, операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на конкретни параметри;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Неясна картина за реалните разходи.
 • Успешно внедряване в:

  ФАКОМ Скопие

  Брой служители: 626
  Година на внедряване: 2014

  Имплементирани пакети:
  Ефективни производствени процедури;
  – Управление на оперативно счетоводство;
  – Управленско счетоводство.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Подобрено събиране на вземания;
 • Продажби и управление на продажбите;
 • Вътрешни управленски отчети.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече