contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Фармацевтична промишленост

Фармация

Производственият сектор фармация по правило има високи стандарти за управление на запасите, производствените процеси и крайния продукт, което означава прецизно управление на партидите и мониторинг на срока им на годност. Тези стандарти заедно с най-често използваните GMP стандарти в производството дефинират списък с предположения за нормалното функциониране на такива компании. Най-често фирмите от тези сектор се характеризират с:

 • Прецизно управление на партидите на материалите и проследяването им до крайния продукт;
 • Голям брой продукти от една партида.
 • Значителен брой служители, участващи в производствения процес. Зарати това е необходимо да се знае кой служител в коя производствена операция е участвал;
 • Броят на операциите/етапите на производство е голям;
 • Възнаграждението на служителите според установената норма е отраслов стандарт.
 • Фармация

  От къде тръгваме?

  Като се стъпи на тези позиции става ясно, че е необходимо да се използва бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за важните параметри на производствените процеси. През последните години екипът на ЕРП Агенция успешно реализира няколко проекта във фармацевтични фирми опит и препоръки в този индустриален сектор.

  Администриране на процесите в сектор фармация

  Администрирането на производствения процес трябва да позволи:

 • Планиране на ресурси (машини, подизпълнители и служители);
 • Проследимост на материалите по партиден номер;
 • Планиране на необходимите материали;
 • Оптимизиране на работни поръчки по машини (планиране на производството);
 • Писмени инструкции (работни поръчки) за служители чрез, които се определят ресурси, инструменти, материали, производствени операции, технологични процедури, предпазни мерки и т.н.;
 • Нормиране на производствените операции и изплащане на бонуси на база постигнатото;
 • Проследимост на крайните продукти по партиди;
 • Документация и проследимост съгласно GMP стандарт.
 • Конкретни нужди

  Процесът на управление на производството във фармацевтичните фабрики трябва да позволява ранно откриване на тесни места, недостиг на материали или да определя необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така трябва да позволява анализ (сравнение между планираните и реалните производствени разходи и по този начин да помага за изчисляването на реалните производствени разходи). Контролният процес също дава възможност за наблюдение на служителите и следи изпълнението на нормите и по този начин възнаграждението им е според постигнатите резултати.

  Изисквания към системите в сектор фармация

  Бизнес системите трябва да предоставят качествена информация за всички процеси във фабриката. Наличната и навременна информация в съвременните фармацевтични фирми е от съществено значение за удовлетворяване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП Агенция заедно с www.incom.mk разработи персонализирани модули, които се ползват във фармацевтични фирми. Модулите повишават ефективността при експлоатация и администриране на производството. Особено внимание се постави върху необходимостта от качествено управление на склада в такива компании. Това изискване ние задоволяваме с решението за управление на складове. То успешно управлява микролокации и варианти, и се използва на PDA устройства напълно интегрирани с бизнес системата.

  Дигитализация

  Дигитализацията на производствения процес е стъпка, която трябва да се премине от всички производствени компании. Екипът ни през годините, работи по редица проекти за дигитализация в България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Словения и помогна на много компании да подобрят своите бизнес процеси. Бихме желали да споделим този опит и с Вас. Вашата фирма може да бъде по-печеливша, след като приложите този опит.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Партидите се управляват ръчно;
 • Големи ненужни разходи за материали с изтекъл срок на годност;
 • GMP отчетите и документите се администрират ръчно в паралелни записи;
 • Няма писмени работни поръчки с инструкции, скици, предпазни мерки и операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Материалите, особено по-малките количества често остават на склад години наред, докато изтече срокът им на годност;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Реалната производствена цена не винаги е точно изчислена.
 • Успешно внедряване в предприятие от сектор фармация

  Hermes Consilium Любляна, Словения

  Брой служители: 50
  Година на внедряване: 2018

  Имплементирани пакети:
  Ефикасни производствени процедури;
  – Управленско счетоводство;
  – Себестойност;
  – Управление на доставките;
  – Мониторинг на GMP параметрите в производството.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция за сектор фармация:

 • Ефикасни производствени процедури;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Управление на продажбите;
 • Нормиране и изчисляване на заплати;
 • Управление на доставките;
 • Вътрешни известявания (notifications).
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на производствените процеси, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни ви очаква!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече