contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Консолидация и бюджетиране

Консолидация

Чрез пакет консолидация се събират данни от много фирми, за да се генерират консолидирани отчети. Консолидирането на данните не е механичен сбор на показатели, а се прави по правилата за консолидация. Създава се консолидационна фирма, в която се копират всички счетоводни записи от консолидираните фирми. В консолидационната фирма се описва, кои сметки трябва да се елиминират, за да не се включват вземания, задължения, приходи и разходи от/към свързани лица.

Консолидация
Бюджетиране

Планиране и консолидация

Това решение що помогне за създаване на модели за бизнес планиране във фирмата Ви. Чрез него може да се свързват процедурите за бюджетиране с бонус програма за служителите. Нашият екип ще имплементира инструмент за бюджетиране и ще въведе бюджета на фирмата за всички нейни цели. Бюджетът, личните KPI (key performance indicators) и бонус системите за служителите подобряват изпълнението на целите на фирмата. Ние ще осигурим и обучение за ползване на Business Intelligence модулите на Pantheon.

Нашите решения

По бизнес процеси

Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

Решения по бизнес процеси

Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
Вижте повече

По области на приложение

Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

Решения по области на приложение

Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
Вижте повече