contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Вендинг и Дистрибуция

Вендинг и Дистрибуция

Вендинг компаниите, както и компаниите за дистрибуция на напитки в сегмента HOREKA, управляват голямо количество информация, която е от съществено значение за успеха на техния бизнес. Тези компании управляват огромен брой микроскладове (вендинг машини, кафе машини, хотели, ресторанти, кафенета), а ефективното управление на наличностите във всички тези места влияе пряко на рентабилността на дейността им. Тези компании следят складови наличности на няколкостотин места и по този начин разполагат с големи запаси от стоки, за които трябва да се поддържа оптимална наличност. Това води до навременно фактуриране и събиране на приходи. Компаниите от тази група се характеризират с:

 • Голям брой микролокации за управление;
 • Обслужване и поддържане на голям брой вендинг машини и кафе машини;
 • Маршрутите до микролокациите са динамични;
 • Проследяването на крайните срокове и партидите е от голямо значение.
 • От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции възниква необходимостта от използване на бизнес система, която може да администрира, контролира, но и да информира за всички важни параметри. През последните години екипът на ЕРП.Агенция реализира успешно няколко проекта в във вендинг компании, както и във фирми, занимаващи се с дистрибуция на напитки в сегмента HOREKA, и натрупа отличен опит и референции в този бранш.

  Вендинг и Дистрибуция

  Изисквания към системите

  Бизнес системата на тези фирми трябва да осигурява:

 • Ефективни процедури за подготовка на оферти и управление на продажбите;
 • Планиране на ресурсите (превозни средства и персонал);
 • Планиране на складовите наличности;
 • Оптимизиране на маршрути за посещение на микролокации;
 • Мониторинг на рентабилността на всяка микролокация.
 • Конкретни нужди

  Ефективният контрол в тези фирми дава възможност за ранно откриване на тесни места, преодоляване на липсата на наличности, редовна поддръжка/обслужване на уредите. Контролът позволява анализ/сравнение между планираните и действителните разходи и по този начин изчисляването на реалната печалба за всяка микролокация. Разбира се, процесът на контрол позволява наблюдение на служителите и тяхната ефективност, а оттам и тяхното заплащане според резултатите.

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички процеси в компанията. Наличната и навременна информация в динамичните компании от този тип е от съществено значение за покриване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП.Агенция разработи свои собствени модули, които се използват както във вендинг компаниите, така и в компаниите, които разпространяват напитки в сегмента HOREKA, което повишава ефективността при управлението и администрирането на наличностите. Трябва да се подчертае необходимостта от мобилно решение за работа на терен, използвано на устройства с Android, напълно интегрирано с основната система.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Запасите по микролокации се управляват ръчно;
 • Маршрутите за посещение се определят ръчно всяка сутрин;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Запасите, особено по-малките количества, често остават на склад с години;
 • Уредите и персоналът не се използват оптимално;
 • Непознаване на реалните разходи за микролокация.
 • Успешно внедряване в:

  Кафе Вендинг – Скопие

  Брой служители: 24
  Година на внедряване: 2013

  Имплементирани пакети:
  Решение за мобилна търговия;
  Продажби и управление на продажбите;
  Бюджетиране и наблюдение на плана.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция:

 • Решение за мобилна търговия;
 • Управление на промоции;
 • Вътрешни управленски отчети;
 • Бюджетиране и наблюдение на плана.
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на бизнес процесите, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни Ви очаква! Започнете Вашата успешна история!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече