contact[at]erp.agency
ERP Agency logo

Мебелна промишленост

Производство на мебели

Фирмите за производство на мебели имат няколко важни характеристики:

 • Малки производствени партиди (малък брой крайни изделия от една партида);
 • Голям брой служители, участващи в производствения процес;
 • Броят на операциите/етапите на производство може да бъде значителен;
 • Голяма гама от суровини.
 • Производство на мебели

  От къде тръгваме?

  Изхождайки от тези позиции, е необходимо да се използва бизнес система, която може да администрира, контролира и информира производствените процеси за всички важни параметри. През годините екипът на ЕРП Агенция успешно реализира няколко проекта в компании за производство на мебели и натрупа отличен опит и препоръки в бранша.

  Администриране на процесите при производство на мебели

  Администрацията на производствения процес трябва да позволява:

 • Планиране на ресурси (машини и служители);
 • Планиране на суровини;
 • Оптимизиране на машинни работни поръчки (срок за производство);
 • Писмени инструкции (работни поръчки) за служителите, с които се определят ресурси, инструменти, суровини, производствени операции, технологичен процес и защитни мерки;
 • Нормиране на операциите и изплащане на бонуси за постигнат резултат.
 • Конкретни нужди

  Процесът на контрол в мебелните фабрики позволява ранно откриване на „тесните“ места, липса на суровини или определя необходимостта от повторно планиране на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така позволява анализ/сравнение между планираните и реалните производствени разходи и по този начин изчисляване на реалните производствени разходи. Процесът на контрол също дава възможност на служителите да следят за спазването на нормите и по този начин да ги възнаграждават според постигнатите резултати.

  Изисквания към системите за производство на мебели

  Бизнес системите също трябва да предоставят качествена информация за всички производствени процеси. Навременната и достъпна информация в съвременните мебелни фабрики е от съществено значение за удовлетворяване на очакванията на клиентите, служителите и ръководството.

  Какво разработи екипът ни като отговор на тези нужди?

  Екипът на ЕРП Агенция заедно с www.incom.mk разработи персонализирани модули, които се ползват във фирмите за производство на мебели. Модулите повишават ефективността при експлоатация и администриране на производството. Особено внимание се постави върху необходимостта от качествено управление на склада в такива компании. Това изискване ние задоволяваме с решението за управление на складове. То успешно управлява микролокации и варианти, и се използва на PDA устройства напълно интегрирани с бизнес системата.

  Дигитализация

  Дигитализацията на производствения процес е стъпка, която трябва да се премине от всички производствени компании. Екипът ни през годините, работи по редица проекти за дигитализация в България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Словения и помогна на много компании да подобрят своите бизнес процеси. Бихме желали да споделим този опит и с Вас. Вашата фирма може да бъде по-печеливша, след като приложите този опит.

  Списък на често срещаните проблеми

 • Няма писмени работни поръчки, с инструкции, скици, предпазни мерки и операции;
 • Възнаграждението на служителите не се основава на измерими параметри;
 • Запасите, особено по-малки количества от различни тъкани, често остават на склад в продължение на години;
 • Машините и служителите не се използват оптимално;
 • Непознаване на реалната производствена цена.
 • Успешно внедряване във фирма за производство на мебели

  Алмак Струмица

  Брой служители: 215
  Година на внедряване: 2011

  Имплементирани пакети:
  Ефикасни производствени процедури;
  – Подобрено събиране на вземания.

  Препоръчителни решения от ЕРП Агенция за сектор производство на мебели:

 • Ефикасни производствени процедури;
 • Подобрено събиране на вземания;
 • Управление на продажбите;
 • Вътрешни известявания (notifications).
 • Ако Вие и Вашата компания се интересувате от темата за подобряване на производствените процеси, обадете ни се, за да насрочим презентация.
  Екипът ни ви очаква!

  Нашите решения

  По бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави.

  Решения по бизнес процеси

  Всички решения са в резултат на внимателно вслушване и отговор на нуждите на клиентите ни. Към това се добавя опит, както и споделени знания с колегите ни от други държави...
  Вижте повече

  По области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия.

  Решения по области на приложение

  Вижте как ЕРП Агенция ООД със своите различни продукти и решения създаде успешни проекти в редица фирми за производство, услуги и търговия...
  Вижте повече