Soft1 cloud ERP – ЕРП в Cloud – Вашият начин

SoftOne cloud ERP серия 5 е всеобхватно решение, което опростява всяка част от Вашите операции като премахва голяма част от сложността на Вашия бизнес. С богата и стабилна функционалност, SoftOne Cloud ERP 5 може да бъде конфигуриран и настроен да отговаря на Вашия начин за правене на бизнес с минимални ИТ инвестиции и ресурси. С […]

SoftOne CRM – Свържете се с клиентите си отвсякъде

SoftOne CRM е всичко в едно, софтуер като услуга, което помага на бизнеса Ви да установи по-близка връзка с клиентите Ви. Така може да предоставяте професионално обслужване, продавате повече и развивате бизнеса си допълнително. SoftOne CRM предоставя на бизнеса Ви предимство като имате най-точна информация за клиента и по-доброто му разбиране. С функционалност в реално […]

Подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на компанията с мощна ERP система

PANTHEON Manufacturing е програма за производствени фирми, която ще ръководи процесите в компания Ви по-ефективно. Подобрени бизнес операции Мониторинг на процеси, срокове, ефективност на служителите в една система. Дефиниране на работни поръчки, времена за изпълнение на работните поръчки, служители ангажирани с производствените операции. Работни поръчки за всеки поддетайл, детайл, възел и крайно изделие. Към всяка […]

Как да започнем дигитална трансформация?

Какво е дигитална трансформация? За да разберем по-добре какво точно е дигитална трансформация, нека започнем с определението за дигитализация. Дигитализацията включва използването на цифрови технологии за промяна на бизнес моделите. От друга страна, дигиталната трансформация се отнася до специфични промени в бизнеса, разработване на нови бизнес модели и повишаване на пазарната конкурентоспособност в резултат на […]

Мислете глобално – действайте локално, когато избирате ЕРП система за вашия бизнес

Каква е разликата между лицензиране на „конкурентни“ и „поименни“ потребители? Колко трудно е да се вземе правилното решение при избора на ЕРП система за фирма знае всеки изпълнителен директор, на когото поне веднъж се е налагало да прави такъв избор. През последните години се наблюдава нарастване на присъствието на глобални софтуерни решения, което показва благоприятно […]

Направете вашият бизнес по-бърз, по-адаптивен и по-лесен

Е-Бизнес Електронният бизнес или е-Бизнес е общ термин за електронни бизнес процеси, който се основава на електронна обработка на данни и прехвърлянето им (трансфер) между компютри. Е-бизнес Ви позволява да работите няколко пъти по-бързо, подобрява способността Ви да се адаптирате към промените на пазара, предоставя по-точна и по-лесно достъпна информация за вашите операции, намалява материалните разходи, […]